За нас

Агенцијата за професионално обезбедување на лица и имот "ГАРДА" е основана во 2004 година како една од првите компании кои се занимаваат со дејностите од областа на приватното обезбедување на лица и имот.
Нашата основна цел беше и остана на приватниот и деловниот сектор да им овозможиме безбедност и сигурност во сите сегменти од секојдневниот и преостанатиот живот.
Со редовно и посветено следење на најновите трендови и достигнувања во безбедносниот сектор.

Услуги

Галерија