Транспорт на пари


Агенцијата "ГАРДА" врши транспорт на пари и вредносни пратки со блиндирани возила и професионален кадар во секој период од денот.