Патролно обезбедување


Патролното обезбедување и мониторинг центарот вклучува следење на алармни системи и ангажирање на мобилните екипи до бараната локација.
Воедно, овој вид на услуги вклучува 24 часовно следење на сите клиенти со цел грижење на нивната безбедност во било кој дел од денот.